Wypożyczenia 2019/2020

•Drukuj•

 

 
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie
w roku szk. 2019/2020
  IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019 I 2020 II 2020 III 2020 IV 2020 V 2020
Ia - 1,15  2,23             
Ib -            
II 1,13 1,33  2,40             
III 0,63 2,13  3,00             
IV 0,90 2,80  4,80             
Va 1,07 1,67  1,80             
Vb 2,15 4,00  5,08             
VI 1,24 2,36  4,10             
VII 1,74 3,47  5,68             
VIII 3,14 4,14  5,57